Մեր մասին Գործունեություն Հրատարակություններ Համագործակցություն Լուրեր Կապ
Տեսակետ-ՄԻԺԻ
ՄԻԺԻ-ի հրատարակություններ
ՄԻԺԻ-ն մամուլում
ՄԻԺԻ-ի գրադարան

Սոցիալական այլ հիմնախնդիրներ

 

N

Գրքի անվանումը

Հեղինակ/

թարգմանիչ

Էջ.

քանակ

տպագր.

տարեթիվ

  Իրականացում

5.1

 Հայաստանի Հանրապետության արդի գյուղացիությունը

Մխիթար Գաբրիելյան

164

2000

Ոստան էթնոմշ. հետազոտ. կենտրոն

5.2

ՀՀ բնակչության եկամուտներն ու ծախսերը և սննդամթերքի սպառումը 1999 և 2001թթ Վիճակագրական տեղեկագիր

 

80

2002

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն

5.3

Ծանոթացում սոցիալական ապահովության հիմնարար սկզբունքներին

 

154

 

COE

 

5.4

ՀՀ-ի սոցիալական վիճակը Վիճակագրական վերլուծական ժողովածու

 

145

2002

ՀՀ Ազգային Վիճակագրական Ծառայությու

5.5

Սոցիալական լիգա Տեղեկագիր

 

90

2001

OXFAM

5.6

Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում Օքսֆամ (ՄԲ) կազմակերպության Դեղորայքի շրջանառու ֆոնդ ծրագրերի  գնահատման զեկույց

 

54

2002

Օքսֆամ

5.7

Մարդասիրական օգնության և համայնքային զարգացման կարիքները Հայաստանում

 

67

2001

UNDP

5.8

Շուկայական մեխանիզմներն առողջապահությունում

 

55

2004

Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն

5.9

Oքսֆամ կազմակերպությն համայնքների առաջնային առողջության պահպանման ծրագրի շրջանակներում դեղորայքի շրջանառու ֆոնդի գնահատման զեկույց

 

 

 

Oxfam, UNHCR, ECHO

5.10

European Social Charter-NGO Action Pack

 

 

1999

Council of Europe Publication

5.11

Rigged rules and double standards  

 

 

2002

Oxfam International

5.12

Securing Social Rights Across Europe-Now NGOs can make use of the European social charter

Tom Kenny

35

1998

COE Publication

5.13

հՏՓՌՈսՖվՈÿ ջՈքՌՑՈ Ռ ժՉՐՏտպռրՍՈÿ րՏՓՌՈսՖվՈÿ ւՈՐՑՌÿ

 

183

1999

Council of Europe

5.14

ՂՏՐՎՈ Պսÿ րՏրՑՈՉսպվՌÿ ՊՏՍսՈՊՏՉ Չ ՐՈՎՍՈւ ՏՑփպՑվՏռ տՐՏՓպՊցՐօ Տ ՉօտՏսվպվՌՌ չՏրցՊՈՐրՑՉՏՎ տՏսՏՋպվՌռ կպՐպրՎՏՑՐպվվՏռ ժՉՐՏտպռրՍՏռ հՏՓՌՈսՖվՏռ ղՈՐՑՌՌ

 

103

2001

հՑՐՈրոցՐչ

5.15

հՏՓՌՈսՖվօռ ՎՏվՌՑՏՐՌվչ, 2002 չՏՊ

 

125

2002

UNICEF

5.16

Քաղաքացիական ծառայությունն ընդդեմ կոռուպցիայի

100 փաստարկ

Մանվել Բադալյան

Արևիկ Պետրոսյան

Արա Նազարյան

100

2005

 

5.17

Մարդասիրական օգնության և համայնքային զարգացման կարիքները Հայաստանում

Զեկույց

67

2001

UNDP

5.18

Armenian Forum

A Journal of Contemporary Affairs

 

113

1998-99

 

5.19

Corruption in Transitional States: Political, Economic, Legal and Cultural Dimensions

Case Study in Armenia

Anna Aghumian

58

2002

OCSE

5.20

Քաղաքացիական ծառայությունն ընդդեմ կոռուպցիայի

100 Փաստարկ

Մանվել Բադալյան

Արևիկ Պետրոսյան

Արա Նազարյան

99

2005

 

5.21

Ինչպես պայքարել կոռուպցիայի դեմ

 

250

 

ԵԱՀԿ

5.22

Freedom of Association: The Question of NGO Registration

 

17

 

OSCE

ODIHR

5.23

Assessment of Alternative Sentencing in Armenia

 

59

2005

Advanced Social Technologies

5.24

Կոռուպցիան և հասարակությունը դեմ առ դեմ

 

75

2006

OSCE

5.25

Իմացիր և գործիր

 

281

2007

OSCE

5.26

թՏրցՊՈՐրՑՉՏ, ՏոքպրՑՉՏ, ՍՏվՒսՌՍՑ

հոՏՐվՌՍ րՑՈՑպռ (2005-2007)

ԾՈվՉպս հՈՐՍՌրÿվ

100

2007

 

5.27

Արդիականություն

Վարդան Ջայոյան

89

2007

 

5.28

ՀՈՎՏփվՈÿ ՍՏվՉպվՓՌÿ Տ ջՈքՌՑպ վՈՓՌՏվՈսՖվօւ ՎպվՖՔՌրՑՉ

 

101

2002

 

5.29

Սոցիալական իրավունքների մատչելիությունը Եվրոպայում

 

151

2002

 

5.30

կՏՌրՍ ՍՏՎտՐՏՎՌրրՈ ՎպՋՊց ջՈքՌՑՏռ Ռ վՏՉօՎՌ ՉՏջՎՏովՏրՑջÿՎՌ: րՑՐՈՑպչՌÿ րՏՓՌՈսՖվՏռ ջՈքՌՑօ Չ րՑՐՈվՈւ ր տպՐպւՏՊվՏռ ֆՍՏվՏՎՌՍՏռ

 

150

2000

 

5.31

Սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի 2003 թվականի բյուջե

 

12

2003

Հայաստանի բյուջետային վերլուծությունների□ ծրագիր

5.32

Հաւասար հնարավորություններ

Տեղեկատվական գրքույկ հաշմանդամների համար

 

31

 

UNISON

5.33

Քաղաքացիական գնահատականը

կրթություն, առողջապահության և սոցիալական ապահովության ոլորտներում մատուցող ծառայությունների վերաբերյալ

Հանրային կարծիքի ուսումնասիություն

 

50

2006

Հայաստանի հանրային ոլորտի բարեփոխումների ծրագիր

5.34

Մտավոր հետամնաց մարդիկ, պատրանք և իրականություն

 

18

2003

 

5.35

The State of Democracy in West Africa

 

337

2009

 

Copyright © 2002 – 2009 Institute for Democracy and Human Rights Created by PLANET.AM