Մեր մասին Գործունեություն Հրատարակություններ Համագործակցություն Լուրեր Կապ
Տեսակետ-ՄԻԺԻ
ՄԻԺԻ-ի հրատարակություններ
ՄԻԺԻ-ն մամուլում
ՄԻԺԻ-ի գրադարան

 

15.11.2007 • Ընկալել կապիտալիզմը. հիմնարար տեսություններից մինչև համաշխարհայնացման խոտորումները

01.08.2006 • Համաշխարհային սոցիալական ֆորում.մի այլ աշխարը հնարավոր է

01.08.2005 • Ժողովրդավարություն, կրթություն և բազմամշակութայնություն. քաղաքացիության երկընտրանքները գլոբալ աշխարհում

01.12.2003 • Մարդու Իրավունքների պաշտպանության միջազգային և հայաստանյան ընթացակարգերը

01.06.2003 • Աղքատության ու գոյատևման պատկերը. հասարակության շերտավորման գործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունում

16.05.2003 • «Քաղաքացիական ծառայություն/ Իրավական ակտերի ժողովածու»

01.05.2003 • Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիրը (ԱՀՌԾ) և ժողովրդավարական սկզբունքների պահպանման հիմնախնդիրը Հայաստանում. մասնակցային գործընթաց

03.06.2002 • Ներդրումային քաղաքականության ուղղվածության հիմնահարցը աղքատության հաղթահարման ՀՀ ռազմավարությունում

01.06.2002 • Գիտակրթական և մշակութային քաղաքականության դերը աղքատության հաղթհարման ՀՀ ռազմավարությունում

04.12.2001 • Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը և ժողովրդավարական արժեքների դերը աղքատության հաղթհարման գործում

03.12.2001 • Աղքատության համակարգային հիմքերը և հաղթահարման ուղիները Հայաստանում

02.12.2001 • Աղքատության հաղթահարման ուղիները գյուղում և քաղաքում

01.12.2001 • Աղքատության նվազեցման հիմնախնդիրները ՀՀ համայնքներում

01.11.2001 • Աղքատության հաղթահարման իմ/մեր տեսլականը

01.06.2001 • Աշխատանքի շուկայի ձևավորման և զբաղվածության հիմնախնդիրները աղքատության հաղթահարման ՀՀ ռազմավարությունում

01.12.2000 • Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան և ՀՀ օրենսդրությունը. Կոնվենցիայի վավերացման ազդեցությունը Հայաստանում

01.05.2000 • Աղքատությունը և ժողովրդավարությունը Հայաստանում

Copyright © 2002 – 2009 Institute for Democracy and Human Rights Created by PLANET.AM